ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

 

Ένας από τους παλιούς ενοριακούς ναούς της Κριτσάς στα τέλη του 19ου αιώνα έως τα μέσα περίπου του 2ου αιώνα.

Υπάρχει επιγραφή μαρμάρινη με χρονολογία 1570 (κτίσεως) και 1835 νεώτερη –ανακαίνιση.

Στην αυλή υπάρχον ταφές ,επίσης αξιόλογα εκκλησιαστικά σκεύη.