ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΚΡΙΤΣΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 10α & 10β

 

ΧΑΒΑΝΙΑ - ΚΑΤΣΙΚΙΑ - ΠΙΣΤΙΚΟΥ - ΧΟΙΡΟΒΟΣΚΟ ΑΤΣΙΜΠΡΑΓΑ - ΛΕΝΙΚΑ - ΧΑΒΑΝΙΑ

 

ΧΑΒΑΝΙΑ - ΚΑΤΣΙΚΙΑ - ΠΙΣΤΙΚΟΥ - ΧΟΙΡΟΒΟΣΚΟΥ - ΑΤΣΙΜΠΡΑΓΑ - ΣΕΛΙ ΟΞΑΣ - ΚΕΦΑΛΑ - ΕΛΟΥΝΤΑ

 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

 

ΠΙΣΤΙΚΟΥ - παλαιά στέρνα, πέτρινη στρογγυλή δεξαμενή.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ - μετά τη στένα
ΧΟΙΡΟΒΟΣΚΟΥ - νερό, αγροκτηνοτροφικός οικισμός.
ΑΤΣΙΜΠΡΑΓΑ - ξερολιθικός οικισμός, πανόραμα
ΛΕΝΙΚΑ - Ιερό Αφροδίτης, Αρχαία Χώρα (φαγητό, τηλέφωνο, λεωφορείο).
ΟΞΑ - 500μ. υψόμετρο, γεωμετρικός οικισμός, αρχαιολογικός χώρος, πανόραμα.
ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΚΟΝΟΠΕΤΡΑΣ - λατομεία.
ΕΛΟΥΝΤΑ - (μπάνιο, φαγητό, ταξί, λεωφορείο, τηλέφωνο).
ΟΛΟΥΣ - αρχαιολογικός χώρος

 

.

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΚΡΙΤΣΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 10α & 10β