Η Διαδυκτιακή παρουσία της Κριτσάς έγινε με την επιμέλεια του Δημήτριου Σκουλικάρη
(τ. Συμβούλου του Δημ. Διαμ. Κριτσάς -Δήμου Αγίου Νικολάου Κρήτης) e-mail: info@kritsa.eu